Anatomi og fysiologi

Log venligst ind eller opret bruger

For at kunne få adgang til dette materiale skal du først logge ind eller oprette bruger, klik her for at gå til login side

Når du er logget ind, skal du svare på et sikkerhedsspørgsmål for at få adgang til dette supplerende materiale.
Du kan besvare spørgsmålet hvis du har den fysiske bog som er tilknyttet det supplerende materiale.

Ved korrekt besvarelse husker vi din adgang til materialet.

Denne hjemmeside giver dig mulighed for at downloade Jens Bøgeskovs tegninger udelukkende til undervisningsbrug. Vælg kapitel i menuen til venstre.

 

Forord

”Anatomi og fysiologi” afløser Voldum og Skannings lærebog fra 2000. Bogen er udarbejdet med henblik på at imødekomme de stigende krav, der stilles i anatomi- og fysiologiundervisningen på  sygeplejerskeuddannelsen. Faget anatomi og fysiologi skal ses som en del af en større helhed, og det er bogens hensigt at medvirke til, at den studerende jf. sygeplejerskeuddannelsens studieordning udvikler kompetencer til at forklare den menneskelige organismes kemiske og anatomiske opbygning og får forståelse for kroppens fysiologiske processer og funktioner.
Det er også tanken, at bogen skal kunne anvendes af den færdiguddannede sygeplejerske ved ansættelse inden for et nyt klinisk område, hvor opfriskning af basisviden kan være relevant. Endelig vil studerende inden for andre sundhedsprofessionelle uddannelser, f.eks. fysioterapeut-, ergoterapeut-, jordemoder- og radiograf-, ernæring og sundhed-uddannelsen, kunne have stor gavn af bogen.
Som tidligere er der lagt stor vægt på illustrationssiden, der underbygger teksten. De ca. 320 tegninger er udført af den professionelle tegner Jens Bøgeskov, og der er lagt vægt på at gøre dem pædagogiske frem for at fokusere på detaljerne.
Det vil altid være en individuel vurdering, hvor meget vægt der bør lægges på de enkelte områder inden for anatomi og fysiologi. Der er her tilstræbt at give læseren en bred grundlæggende viden inden for de forskellige hovedområder, samtidig med at der gives forklaringer og informationer, som er mere specifikke, og som undervisere kan vælge at udelade i undervisningen.
Faglige termer og fremmedord er forklaret i tekstbokse i relation til det afsnit, hvor de først optræder. De anatomiske betegnelser, der kan variere noget fra tidligere anatomiske lærebøger, er bragt i overensstemmelse med den seneste udgave af Terminologia Anatomica. Der anvendes både latinske og danske betegnelser i bogen, da sygeplejersken og den sygeplejestuderende skal være i stand til at formidle budskaber med såvel andre fagprofessionelle som med patient og pårørende.
Som supplement til bogen kan det anbefales at anvende de spørgsmål og svar-kort, som en tidligere sygeplejestuderende, Ina Gebhardt Christensen, har udarbejdet med eksamenslæsning for øje. Kortene tager udgangspunkt i denne bogs form og indhold, og de kan være en stor hjælp til at få terminologien indlært og teste sin viden.
Forfatteren vil gerne rette en tak til alle, der har bidraget med faglige og tekniske råd i forbindelse med udarbejdelsen af denne bog.


Bogen kan bestilles her.Udgivet af Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd