Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet

Denne nye udgave af "Dokumentation og kvalitetsudvikling" har sit fokus i et område med eksplosiv udvikling. I sundhedsvæsenet er der et stigende fokus på et forskningsbaseret fagligt grundlag for sundhedsydelser, og der er høje forventninger til kvaliteten af disse, både i tilrettelæggelsen af patient- og borgerforløb og i samspillet og kommunikationen mellem patient/borger og sundhedspersonale.

Bogen behandler gennem 19 kapitler dette område.