Anatomi og fysiologi

Demo visning

For at få adgang til tegninger i høj opløsning skal du først logge ind eller oprette adgang her..


Figur tekst: Leverens lipidmetabolisme. I leveren foregår både syntese af lipider, lipogenese og nedbrydning, lipolyse. Desuden modtager leveren lipider i form af kylomikroner og frie fedtsyrer bundet til albumin. Størstedelen af de modtagne og syntetiserede lipider eksporteres atter, triglycerid bundet til lipoprotein og frie fedtsyrer til albumin. I fedtcellerne opmagasineres fedtet i form af triglycerider, mens fedtsyrerne forbrændes i muskelvæv.

© Jens Bøgeskov og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Mangfoldiggørelse af indholdet af disse tegninger eller dele deraf er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med forlaget. Dette forbud omfatter enhver form for mangfoldiggørelse, det være sig trykning, duplikering, fotokopiering, båndindspilning, elektronisk lagring m.m.