Anatomi og fysiologi

Demo visning

For at få adgang til tegninger i høj opløsning skal du først logge ind eller oprette adgang her..


Figur tekst: Simpel udveksling og modstrømsfordeling. Her er vist udveksling af varme mellem væsker i to parallelt forløbende rør, men princippet gælder også for stoftransport. Varmetransporten sker fra væske med højere temperatur til væske med lavere temperatur. Simpel udveksling opstår, når transporten af væsken sker i samme retning. Modstrømsfordeling finder sted ved transport af væske i modsat retning. Ved simpel udveksling er varmetransporten størst i begyndelsen, mens den er ensartet i hele forløbet ved modstrømsfordeling.

© Jens Bøgeskov og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Mangfoldiggørelse af indholdet af disse tegninger eller dele deraf er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med forlaget. Dette forbud omfatter enhver form for mangfoldiggørelse, det være sig trykning, duplikering, fotokopiering, båndindspilning, elektronisk lagring m.m.