Anatomi og fysiologi

Demo visning

For at få adgang til tegninger i høj opløsning skal du først logge ind eller oprette adgang her..


Figur tekst: Urinens koncentrering. Reabsorption af NaCl og urea fra Henles slynge og samlerørene til interstitset mellem tubuli medfører en stigende stofkoncentration ned gennem pyramiderne. Dette resulterer i en passiv transport af vand fra tubuli og samlerør til interstitset i takt med stigningen i koncentrationen af NaCl og urea. Hermed koncentreres urinen i tubuli og samlerørene. Transporten af vand gennem tubuluscellerne reguleres af ADH.

© Jens Bøgeskov og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Mangfoldiggørelse af indholdet af disse tegninger eller dele deraf er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med forlaget. Dette forbud omfatter enhver form for mangfoldiggørelse, det være sig trykning, duplikering, fotokopiering, båndindspilning, elektronisk lagring m.m.