Anatomi og fysiologi

Demo visning

For at få adgang til tegninger i høj opløsning skal du først logge ind eller oprette adgang her..


Figur tekst: Nyrens anatomi. Her er vist den venstre nyre. Nyren består af cortex og medulla. Medulla udgøres af kegleformede strukturer, pyramides renalis, hvor spidsen ender i en tragt, calyx. Calices løber sammen og danner nyrebækkenet, pelvis renalis, der fortsætter i urinlederen, ureter. Hilum er indgangsporten for kar og nerver.

© Jens Bøgeskov og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Mangfoldiggørelse af indholdet af disse tegninger eller dele deraf er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med forlaget. Dette forbud omfatter enhver form for mangfoldiggørelse, det være sig trykning, duplikering, fotokopiering, båndindspilning, elektronisk lagring m.m.