Anatomi og fysiologi

Demo visning

For at få adgang til tegninger i høj opløsning skal du først logge ind eller oprette adgang her..


Figur tekst: Corpusculum renale. Corpusculum består af et karnøgle, glomerulus, der udgøres af kapillærer omgivet af Bowmans kapsel. Kapslen består af enlaget epitel, der omskeder karnøglet og fortsætter i et fraførende rør, tubulus. Ved blodets passage i glomeruluskapillærerne sker der en udfiltrering af væske til kapselrummet. Væsken med indhold fortsætter gennem det indre cellelag i Bowmans kapsel og derfra videre i tubulus. I tilknytning til corpusculum renale ligger det jukstaglomerulære apparat, der er en fællesbetegnelse for mesangialceller, macula densa-celler og granulosaceller.

© Jens Bøgeskov og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Mangfoldiggørelse af indholdet af disse tegninger eller dele deraf er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med forlaget. Dette forbud omfatter enhver form for mangfoldiggørelse, det være sig trykning, duplikering, fotokopiering, båndindspilning, elektronisk lagring m.m.