Anatomi og fysiologi

Demo visning

For at få adgang til tegninger i høj opløsning skal du først logge ind eller oprette adgang her..


Figur tekst: Ion- og vandtransport i proksimale tubuli. En del af transporten af vand og ioner foregår ved paracellulær transport.

© Jens Bøgeskov og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Mangfoldiggørelse af indholdet af disse tegninger eller dele deraf er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med forlaget. Dette forbud omfatter enhver form for mangfoldiggørelse, det være sig trykning, duplikering, fotokopiering, båndindspilning, elektronisk lagring m.m.