Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet

Her belyses forskellige aspekter af kvalitetsudvikling: Kvalitetsudviklingsprocessen, patientforløb, patientsikkerhed, evidensbaseret praksis, kliniske retningslinjer, kliniske kvalitetsdatabaser, klinisk kvalitetsledelse samt kvalitative og kvantitative metoder til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.